230 tys. zł – pieniądze na zadania, m.in. kultura fizyczna, zdrowie, sztuka, ekologia

Podczas wczorajszej (26.11) sesji Rady Powiatu Chojnickiego radni przyjęli Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Na współpracę z organizacjami powiat przeznaczył 230 tys. zł.   |  fot. ilustracyjne

Można więc już składać oferty w otwartych konkursach z zakresu:  

kultury fizycznej -  TUTAJ

ochrony i promocji zdrowia  - TUTAJ

kultury i sztuki -  TUTAJ

ekologii i ochrony zwierząt -  TUTAJ

Stowarzyszenia mogą też ubiegać się dofinansowanie wkładów własnych –  TUTAJ

Starostwo Powiatowe