sprawdź jak się pisze" ...
sprawdź jak się pisze" potrafią" Panie john !!!