hym robert janowski to jest ...
hym robert janowski to jest pewnie jakaś gwiazda za 32000 w Hollidayu to były gwiazdy mirami