Nick
Za kradzież śmierć, bez przesady. Mur pisze się przez u otwarte, a rozstrzelać właśnie tak.