Przydałaby się też ...
Przydałaby się też informacja o prawach kierowcy przy kontroli drogowej. Czy np. policjant ma obowięzek się wylegitymować, czy dokumenty muszę mu dać do ręki czy wystarczy że okażę, czy musi mieć świadectwo legalizacji radaru, czy za niesprawne oświetlenie tablicy rejestracyjnej może zabrać dowód, itd.