"Tym bardziej, że ...
"Tym bardziej, że dwukrotnie po naszych rządach Polska zostawała w okresie wzrostu gospodarczego" Czy poseł pamięta też w jakiej formie była Polska po waszych rządach w 1989 roku ? Prawdziwie rozkwitała !