Ogłoszenie wyborów?
Tak tylko informacyjnie - Pan Komorowski nie ogłosił jeszcze wyborów, tylko poinformował, że planuje ogłosić je na dzień 9 października. Co ciekawe Platforma poszła po rozum do głowy i odstąpiła od organizacji dwudniowych wyborów, gdyż nie byłyby one zgodne z obowiązującą konstytucją!