proszę o kontakt
proszę o kontakt poszkodowaną kobietę lub kogoś z Jej rodziny 695 420 226