promile
Posłowi Dornowi wolno - bo on nie był w miejscu pracy a na posiedzeniu sejmu. Tam prawo nie obowiązuje. Co innego markiet