wstrętny komuch
idz człowieku obetnij się i ogarnij się bo wyglądasz jak cieć