Zwycięskie prace konkursowe w formie kalendarza

Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowiło jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020.

Jedna z nagrodzonych prac, które znajdą się w kalendarzu. Autorem tej pracy jest Stanisław Czaplewski z Ogorzelin.   |  fot. GOK

Zwycięskie prace konkursowe zostały przekazane do profesjonalnego druku w formie kalendarza na 2021 r, który będzie rozpowszechniany w gminnych jednostkach, w tym szkołach, świetlicach i wiejskich domach kultury. Pierwsza edycja konkursu pod tym samym tytułem odbyła się w 2019 r., wtedy prace zostały wykorzystane do przygotowania plakatu edukacyjnego i ulotki.

W ramach konkursu do Zespołu wpłynęło 38 prac z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Chojnice - ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi (1 praca), Kłodawie (2 prace), Ogorzelinach (9 prac), Nieżychowicach (8 prac), Pawłowie (8 prac), Silnie (10 prac).         

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbyło się tradycyjne spotkanie połączone z rozdaniem nagród dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Chojnice, które uczestniczyły w konkursie z władzami gminy. Nagrodzone prace zostały zaproponowane do publikacji w Aktualnościach z gminy Chojnice 2020/2021.

Lista nagrodzonych uczestników, których prace znalazły się w kalendarzu:

Luiza Remiszke, Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

Nikodem Solejewski, Szkoła Podstawowa w Kłodawie

Maciej Solejewski, Szkoła Podstawowa w Kłodawie

Jessica Kufel, Szkoła Podstawowa w Silnie

Nadia Piątkowska, Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Filip Pepliński, Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Stanisław Czaplewski, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

Julia Czerniawska, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

Adrian Szczepański, Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach

Viktorija Ramančik, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

Zuzanna Piekarska, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

Oleksandra Khlopotova, Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

Agnieszka Theil