Zobacz jakie sprawy zgłaszają radni Rady Powiatu Chojnickiego – interpelacje i zapytania

Publikujemy Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych Rady Powiatu Chojnickiego (2018 – 2023), gdzie na bieżąco są umieszczane zapytania i interpelacje radnych. Regulacja nakazuje 14 dni na udzielenie odpowiedzi radnym.

W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu.   |  fot. screen st. powiatowe

                                                                                          Kliknij i zobacz rejestr