Zebrania mieszkańców osiedli zostały odwołane

W związku z tym, że od jutra (17.10.) na terenie powiatu chojnickiego będą obowiązywały zasady czerwonej strefy bezpieczeństwa epidemiologicznego, zostały odwołane wszystkie zaplanowane zebrania zarządów osiedli z mieszkańcami.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi organizowanie zebrań staje się niemożliwe - informuje Adam Kopczyński.   |  fot. ilustracyjne

Jutro, w hali Centrum Parku miały się odbyć kolejno zebrania osiedli nr 3, 6 i 1. W związku z wejściem powiatu chojnickiego do tzw. czerwonej strefy zostały one odwołane. - Jednym z restrykcji czerwonych stref jest ograniczenie zgromadzeń do 10 osób. W związku z czym organizowanie zebrań staje się niemożliwe - informuje Adam Kopczyński.

- Zebranie jest jedynym organem samorządu, który podejmuje decyzje w kwestiach finansowych, akceptacji sprawozdania z działalności zarządu za poprzedni rok oraz kwestii finansowych i plany pracy na kolejny. W związku z tym ograniczenie zebrania do 10 osób, w przypadku osiedli, które liczą kilkaset, powoduje, że jest ono nie ważne - dodaje wiceburmistrz. Nadmieńmy, że w tego typu spotkaniach zwyczajowo biorą udział m.in. reprezentant miasta (burmistrz, wiceburmistrz lub sekretarz), dyrektorzy wydziałów, reprezentant straży miejskiej, cały zarząd osiedla i mieszkańcy.

Do tej pory zebranie przeprowadził tylko zarząd osiedla nr 9. Odbyło się ono w sobotę 10 października.

Anna Zajkowska