Zapal znicz pamięci"- Dolina Śmierci

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP, Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do chojnickiej "Doliny Śmierci", do udziału w ogólnopolskiej akcji „Zapal znicz pamięci”.

Celem akcji jest przypomnienie losów ludzi na ziemiach wcielonych do III Rzeszy podczas niemieckiej okupacji.   |  fot. nad.

W tym roku do miejsc pamięci, w których corocznie jest upamiętniana martyrologia Polaków zamordowanych przez niemieckiego okupanta,  IPN dołączył "Dolinę Śmierci". Zapraszamy 24 października (niedziela) o godzinie 12.00 do upamiętnienia ofiar zamordowanych w "Dolinie Śmierci".

Akcja „Zapal znicz pamięci” przypomina o Polakach zamordowanych w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej w 1939 r. i w kolejnych latach w Wielkopolsce, na Pomorzu, Kujawach, Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Tylko do końca 1939 r. Niemcy zamordowali na terenach wcielonych do III Rzeszy ok. 40 000 przedstawicieli polskich warstw przywódczych. W niedzielę 24 października zachęcamy do zapalenia zniczy w miejscach egzekucji i niemieckiego terroru na ziemiach wcielonych w czasie II wojny światowej do III Rzeszy Niemieckiej.

Akcja jest wspólną inicjatywą pięciu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN oraz Programu I Polskiego Radia, a także regionalnych rozgłośni radiowych Polskiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Łodzi oraz Gdańska, które obejmują swoim działaniem obszar ziem polskich wcielonych do III Rzeszy podczas II wojny światowej. Dostrzegamy konieczność przybliżenia tych często zapomnianych, ale niezwykle ważnych pomników pamięci.

Wojciech Rolbiecki