Zalecone działania na targowiskach i bazarach, na których sprzedawana jest żywność

Targowiska i bazary są specyficznymi miejscami obrotu żywnością. Mogą być zorganizowane w różny sposób, jako obszary zadaszone i/lub place na wolnym powietrzu.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o zachowaniu szczególnych zasad higieny i ostrożności w związku epidemią koronawirusa.   |  fot. A. Zajkowska

W celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19 w tych miejscach handlu, rekomenduje się ich zarządcom stosowanie w rygorystyczny sposób wymagań higienicznych. Aktualna sytuacja powinna być motywacją dla branży spożywczej, aby jeszcze skrupulatniej przestrzegać wymagań sanitarnych i higienicznych na każdym etapie łańcucha żywnościowego.

Przepisy prawa żywnościowego nakładają na przedsiębiorców wymagania higieniczne, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu żywności. W okresie aktualnego zagrożenia epidemiologicznego, należy zadbać o stosowanie tych wymagań, aby zapobiec nie tylko zakażeniu koronawirusem, ale przede wszystkim również innym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów i mogą prowadzić do zatruć pokarmowych.

Dlatego też należy:

Stosować właściwą higienę rąk

Stosować higienę kaszlu i oddychania

Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością

Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego

Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)

W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

Uwaga!

Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!

1. Higiena rąk:

Osoby mające kontakt z żywnością, muszą często myć ręce:

Przed rozpoczęciem pracy;

Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

Po skorzystaniu z toalety;

Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;

Po kontakcie z pieniędzmi.

W przypadku straganów na bazarze/targowisku np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem

2. Higiena kaszlu i oddychania:

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.

3. Zasady bezpieczeństwa żywności - restrykcyjnie i z pełną świadomością:

Osoby pracujące przy dostawie i sprzedaży żywności na targowiskach, bazarach – na straganach, w sklepikach, stoiskach etc. -powinny zweryfikować wprowadzone dobre praktyki higieniczne, tak aby:

zaktualizować je, jeśli jest to uzasadnione,

przypomnieć sprzedawcom i pracownikom wdrożone wymagania higieniczne

rygorystycznie je stosować,

zapewnić właściwe warunki przechowywania produktów – etykiety produktów zawierają wskazówki w jakiej temperaturze należy je przechowywać, co ma kluczowe znaczenie w przypadku żywności nietrwałej mikrobiologicznie jak np. produkty i wyroby mięsne, mleko, jogurty i inne produkty mleczne, sałatki, kiełki, soki jednodniowe etc.);

weryfikować terminy przydatności do spożycia, ma to szczególne znaczenie w przypadku ww. produktów nietrwałych mikrobiologicznie. Nie wolno oferować (np. przy kasie, na ladzie), bez zapewnienia warunków chłodniczych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia, które powinny być przechowywane w lodówce.

zapobieganie zakażeniom krzyżowym i niewłaściwym praktykom:

przykłady:

Jaja nie powinny być przekładane do innych opakowań, niż te w których zostały dostarczone, po kontakcie dłonie-jaja należy umyć lub zdezynfekować ręce;

Nie należy kłaść produktów tj. ser, wędliny, mięso etc. bezpośrednio na wadze,

Surowe mięso i jaja są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, należy zapobiegać ich kontaktowi z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego spożycia (np. ser, wędliny). Jest ona spożywana bezpośrednio, bez obróbki cieplnej, a więc zanieczyszczenie mikrobiologiczne może być realnym zagrożeniem dla konsumenta;

Stosowanie rękawiczek jednorazowych w sposób higieniczny, gdyż stosowane niewłaściwe mogą być nośnikiem groźnych bakterii – np. dotykanie mięsa w rękawiczce jednorazowego użytku, którą następnie pobieramy pieniądze a potem nakładamy na wagę wędlinę powoduje, że bakterie występujące na mięsie i na pieniądzach zostaną przeniesione na wędlinę, podobnie jak w przypadku nie umytych rąk.

Produkty spożywcze muszą być identyfikowalne, mieć określony termin przydatności do spożycia/datę minimalnej trwałości. Nie wolno handlować żywnością niewiadomego pochodzenia, z nielegalnych źródeł – to nielegalne i niebezpieczne! (poza wysokim ryzykiem dotyczącym potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych dla konsumenta istotne jest również ryzyko rozprzestrzeniania się ASF poprzez obrót nielegalną dziczyzną i produktami wieprzowymi);

Przestrzegać obowiązku odsunięcia od pracy z żywnością w przypadku złego staniu zdrowia – nie tylko objawów koronawirusa, ale również wszelkich innych objawów ze strony układu pokarmowego, oddechowego, chorobowych zmian skórnych i innych chorób zakaźnych;

Wzmóc nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny, potencjalnie zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusa, w szczególności:

a) W sklepikach i sklepach oraz budkach na bazarach/targowiskach:

Zintensyfikować procesy mycia i dezynfekcji – podłóg, lad, używanego sprzętu sklepach, koszyków sklepowych, kas, taśm przy kasach, poręczy, uchwytów, terminali płatniczych etc.;

Ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej przeznaczonej do bezpośredniego spożycia tj. pieczywa, ciast np. przez przykrycie folią opakowań, przestawienie tych produktów w miejsce oddalone od konsumenta, tak aby nie leżała ona obok miejsca podawania produktów;

Zaleca się ograniczanie możliwości samoobsługowego zakupu wyrobów piekarniczych, cukierniczych pieczywa – wskazane jest podawanie i pakowanie przez sprzedającego produkty tj. pieczywo, wyroby cukiernicze, bułki, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

b) Na straganach i stoiskach np. z owocami i warzywami:

Podawać i pakować produkty przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z żywnością;

Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.

4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe tj.: gorączka, kaszel, duszność.

Nie dopuszczać do kontaktu z surowcem lub produktem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę.

W przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.

5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra).

Dotyczy to zarówno osób w sklepikach i sklepach jak również na terenie całego targowiska, gdzie nie powinno się znajdować zbyt wiele osób.

Osoby, które oczekują na swoją kolej po zakupy również powinny zachować dystans 1.5m. W sklepach i sklepikach należy zachować ten odstęp między klientami, jak również od osób sprzedających.

Poza częstym myciem i dezynfekcją, w sklepach/sklepikach w miarę możliwości zaleca się wietrzenie pomieszczeń.

6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych

Płatności bezgotówkowe są bezpieczniejsze, jednakże trzeba mieć na uwadze np. seniorów, który często nie korzystają z płatności kartą. Powinni mieć oni możliwość dokonania płatności, dlatego też po każdym kontakcie z gotówką, należy myć ręce lub przynajmniej je zdezynfekować preparatem na bazie 60% alkoholu.

Możliwe jest też zorganizowanie dowozu towaru do klientów – w miarę możliwości kadrowych/transportowych.

Zarządco! Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, zarządzanie odpadami – wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także zintensyfikowanie  mycia i dezynfekcji toalet, wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami, dbałość o odstępy między klientami (np. informacje w formie plakatów jak myć ręce w toaletach ogólnodostępnych, wywieszki, a jeśli to konieczne ograniczenie liczby klientów przebywających jednocześnie na targowisku/bazarze, zapewnienie przy wejściu na bazar/targowisko pojemników z płynem dezynfekcyjnym).

W przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być przestrzegane, zarządca targowiska powinien podjąć decyzję, w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów, o ograniczeniu działania części lub całości targowiska/bazaru.

Żywność a koronawirus

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował w dniu 9.03.2020 stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

Informacja EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystyczne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży, o czym mowa w powyższych zaleceniach.

gis.gov.pl

Zapisz

 1. 26 marca 2020  20:50   Tsrg   Sryk

  Na naszych tsrhieulidkavh bez wody nonsend

  0
  2
  Odpowiedz
 2. 26 marca 2020  12:28   Moim zdaniem bazary na wolnym ...   anonim

  Moim zdaniem bazary na wolnym powietrzu powinny funkcjonować, ich zamykanie jest błędem, to chyba proste jak konstrukcja cepa, wystarczy porównać potencjalnie ilość wirusa w pomieszczeniu o małej zamkniętej kubaturze, a jego ilość mówiąc w cudzysłowie otwartej atmosferze, która panuje na placu lub przy drodze, gdzie rolnik sprzedaje z przysłowiowego wozu, mieszkańcy bardziej się boją wchodzić do sklepu po jarzyny czy owoce tak niezbędne do wzmacniania odporności niż kupować na wolnym powietrzu.

  12
  0
  Odpowiedz
 3. 26 marca 2020  09:33   Małe bazarki są be. tak ...   anonim

  Małe bazarki są be. tak mówi rząd i próbuje zamknąć ostatnie miejsca w pracy ,a lud zmusić do zaopatrywania się w wielkich supermarketach. To tam w tych chlewnio-paszarniach ,gdzie nie ma wentylacji i obsadzie kilkudziesięciu osób w zamkniętej hali ma nie być zagrożenia koronowirusem ,a przy małych stoiskach na wolnym powietrzu już jest? Dbamy o kasę wielkich koncernów, czy o zdrowie ludzi?

  15
  0
  Odpowiedz
 4. 25 marca 2020  15:07   Totalna bzdura, na świeżym ... (3)   anonim

  Totalna bzdura, na świeżym powietrzu jest mniejsze ryzyko zarażenia się niż w markecie, a płatność bezgotówkowa, co to jest? Chcą mieć wgląd, w to co kupujemy ile płacimy itd.? Wystarczy awaria internetu i możesz sobie zapłacić guzikami od płaszcza? Nigdzie w żadnym kraju nie udało się pozbawić społeczeństwa z gotówki. Ten polsko mówiący rząd nie służy Polakom, niestety!

  41
  13
  Pokaż/ukryj odpowiedzi
  Odpowiedz