Zajęcia „ETNO – LALKA” w gminnych placówkach kultury

Kultura kaszubska od lat urzeka swoim pięknem i unikatowością. Wiele jej elementów jest inspiracją do działań Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.

Mali artyści, tworząc laleczki z najprostszych materiałów nie tylko poznają tradycje swojego regionu, ale też samodzielnie tworzą piękne zabawki.   |  fot. Marta Potulska

Wśród wielu dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kaszub,  szczególne miejsce w działalności GOK  ma haft. Korzystając ze wsparcia Ministra Kultury, Gminny Ośrodek Kultury podjął szereg działań, dzięki którym hafciarstwo zaczęły być z powrotem kultywowane w naszym regionie. Obecnie realizowany jest projekt „MODA NA ETNO”, który ma  bezpośrednio nawiązywać do tradycji haftowania, jak i inspirować się nimi i ukazywać do czego wzory haftu kaszubskiego mogą posłużyć obecnie.

W ramach projektu w gminnych placówkach organizowane są warsztaty pn.: „ETNO – LALKA”.  Zajęcia prowadzi p. Martyna Szupecka – artystka i kreatorka mody.Dzieci dowiadują się, czym jest haft kaszubski i jak odróżnić ten pochodzący z naszego regionu od innych haftów. Pod opieką prowadzącej, uczestnicy warsztatów z drewnianej łyżki i krepiny wykonują strój kaszubski.

Mali artyści, tworząc laleczki z najprostszych materiałów nie tylko poznają tradycje swojego regionu, ale też samodzielnie tworzą piękne zabawki. Być może zdjęcia z przebiegu zajęć, przedstawione poniżej, zachęcą rodziców do korzystania z zasobów kaszubskiej sztuki ludowej w kształtowaniu wyobraźni dzieci i ich rozwoju artystycznego…?

Lucyna Bucław. Fot. Msrta Potulska