Za cztery dni rozpoczyna się wywóz gabarytów

Służby komunalne 22 marca rozpoczynają wiosenny wywóz odpadów wielkogabarytowych. Na pierwszy rzut pójdzie sektor pierwszy, drugi i czwarty. W dniach 22 i 23 kwietnia odpady zostaną odebrane z sektora trzeciego.

W sektorze nr 1, 2 i 4 - wywóz wielkogabarytowy odbędzie się 22 i 23 oraz 29 i 30 marca. W sektorze nr 3 rozpisano go na 22 i 23 kwietnia.   |  fot. A. Zajkowska

- Za moment zacznie się wywożenie gabarytów. W Chojnicach to jest duży problem, który pojawia się co jakiś czas na osiedlach, gdzie ludzie poza terminami zostawiają duże gabaryty, odpady budowlane i inne sprzęty elektroniczne - podnosi Adam Kopczyński. Dlatego też przypomina, że wywóz wszelkiego rodzaju mebli, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rozpoczyna się 22 marca od godz. 6.00 i to na ten termin powinny zostać wystawione dużych rozmiarów przedmioty, których chcemy się pozbyć.

- Każdy ma dostarczony do siebie do domu harmonogram wywozu. Warto sprawdzić, kiedy jest wywóz na ulicy, na której mieszkamy. Dzień przed wywozem do godziny 6.00 można zostawić przed posesją zużyte sprzęty i opony - przypomina zastępca Arseniusza Finstera.

W sektorze nr 1, 2 i 4  - wywóz odbędzie się 22 i 23 oraz 29 i 30 marca. W sektorze nr 3 odbiór gabarytów rozpisano na 22 i 23 kwietnia.

- Warto przypomnieć i podkreślić, że często nie musimy czekać na te terminy wywózki gabarytów oraz innych sprzętów elektronicznych czy elektrycznych. Każdy z nas może to wywieźć na własny koszt do ZZO w Nowym Dworze. Koszta dotyczą oczywiście tylko transportu, bo nasze ZZO przyjmuje odpady za darmo. Według regulaminu można tam przywieźć: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe do jednej tony, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, papier, tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i popiół.

Czyli praktycznie każdy odpad, który powstaje w gospodarstwie domowym możemy zapakować i wywieść do Nowego Dworu na PSZOK i za darmo go oddać - mówi Adam Kopczyński. Wiceburmistrz odnosi się także do internetowych wpisów, w których chojniczanie stwierdzają, że „nikt nie planuje remontu z terminem wywózek gabarytów”. - Można zamówić z PSZOK-u (w ZZO Nowy Dwór oraz w ZOM Klawkowo - przyp. red.) pojemnik Kp7, który ma pojemność 7 tys. litrów. Można to zrobić telefonicznie. Pojemnik jest przywożony na konkretny termin i można do niego wsadzić zarówno śmieci wielkogabarytowe jak i budowlane. Koszt pojemnika to około 130 zł - informuje włodarz.

Anna Zajkowska