Z wizytą w Muzeum fotografii

28 listopada klasa pierwsza z Technikum nr 3 w Chojnicach, kształcąca się na kierunku Technik Fotografii i Multimediów, pojechała na wycieczkę do Bydgoszczy, a dokładnie do Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.

Muzeum w swoich zbiorach posiada cztery tysiące eksponatów, związanych z fotografią dawną i dzisiejszą. W kolekcji znajdują się aparaty fotograficzne, wśród nich oryginalny, drewniany aparat studyjny z końca XIX wieku czy stara Leica z 1933 roku.   |  fot. nad.

W trakcie zwiedzania zapoznano się z historią fotografii na ziemi kujawsko - pomorskiej, z zasadą działania camera obscura a uczestnicy z ust przewodnika usłyszeli dużo różnych ciekawostek na temat fotografii. Podczas zwiedzania można było zobaczyć stare urządzenia fotograficzne i poznać sposób posługiwania się nimi.

Wycieczka miała cel edukacyjny, który został osiągnięty a na podsumowanie słowa jednego z uczestników "wizyta w muzeum bardzo nam się podobała, ponieważ dzięki niej więcej wiemy o fotografii, a to na pewno nam się przyda nie tylko na zajęciach ale również w życiu codziennym. Bo fotografia to przecież nasza pasja."

Z.G.