XVIII miejski konkurs wiedzy o Chojnicach i regionie

W Szkole Podstawowej nr 1, odbył się XVIII Miejski Konkurs Wiedzy o Chojnicach i Regionie dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej zorganizowany przez Magdalenę Kacprzak, Paulinę Bałę i Magdalenę Lella.

Dyplomy i nagrody książkowe były zwieńczeniem konkursu wiedzy o mieście i regionie.   |  fot. M. Leszczyński

W konkursie wzięły udział dwuosobowe reprezentacje pięciu chojnickich szkół podstawowych (SP 1, SP 5, SP 7, SP 8, Szkoła Katolicka). Konkurs, jak zawsze, składał się z części pisemnej i zadań praktycznych. Uczniowie wykazali się między innymi znajomością symboli miasta, zabytków, ulic.

Komisja konkursowa w składzie: Jagoda Wenderska, Natalia Witkowska podsumowała wyniki konkursu: I miejsce - Szkoła Katolicka,  II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1, III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5. Wspaniałe nagrody książkowe ufundował ks. Jacek Dawidowski, Przemysław Zientkowski oraz  Jacek Klajna.

Dziękujemy serdecznie za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów do tematycznie trudnego konkursu.

(fot. M. Leszczyński)