Wystawa pt. "Józef Piłsudski i jego żołnierze"

Od 2 maja w Chojnickim Centrum Kultury eksponowana jest nowa wystawa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, który zmarł 12 maja 1935 roku w Pałacu Belwederskim w Warszawie.

Wystawa znajduje się w holu ChCK i można ją oglądać do końca czerwca w godzinach funkcjonowania placówki.   |  fot. ChCK

Gdy w roku 1920 wybuchła wojna polsko – bolszewicka, Piłsudski otrzymał najwyższy stopień wojskowy w polskiej armii – rangę marszałka. Był twórcą planu "wyprawy wileńskiej", która zakończyła się zajęciem stolicy Litwy przez wojsko polskie. Następnie po zawarciu układu z ukraińskim atamanem Semenem Petlurą, uderzył na Kijów.

Gdy wojska radzieckie pod dowództwem Tuchaczewskiego i Budionnego rozpoczęły ofensywę, Marszałek podjął decyzję o wycofaniu się na zachód. Kiedy Armia Czerwona stała pod Warszawą, Piłsudski wspólnie z generałami Rozwadowskim, Sosnowskim i Weygandem, opracował plan uderzenia znad Wieprza na odsłonięte skrzydło wojsk radzieckich. Doszło do Bitwy Warszawskiej, w której Armia Czerwona została rozbita. Kolejne uderzenie znad Niemna zapewniło Polakom zwycięstwo. Po podpisaniu pokoju w Rydze w 1921 roku unormowano stosunki z ZSRR.

Na wystawie znajdują się medale, odznaczenia , kartki i inne artefakty związane z Marszałkiem i jego żołnierzami. Uczestnictwo grupy chojnickiej w kolejnych marszach szlakiem I Kompanii Kadrowej, w tym roku 16. raz, są dowodem pamięci o dokonaniach Marszałka i jego żołnierzy. Bez Kadrowej w 1914 roku nie byłoby Niepodległej w 1918 roku.

Ł. Sajnaj