Wystawa malarstwa "Katedra"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do oglądania wystawy Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Chojnic do ojczyzny.

Janusz Trzebiatowski to artysta znany nie tylko chojniczanom.   |  fot. A. Zajkowska

Cykl "Katedra" Janusza Trzebiatowskiego, zapoczątkowany w 2017 roku, ma swoją genezę w pobycie artysty w Armenii na początku lat 90. Obecnie składa się z ponad czterdziestu prac, które nie tworzą jednolitego zbioru. Zastosowanie zróżnicowanych środków formalnych oraz wieloaspektowe ujęcie tematu sprawia, że można wydzielić kilka grup obrazów, a każda z nich otwiera nowe pole interpretacji.

W obrębie cyklu możemy wyróżnić kilka powtarzających się form, pełniących funkcję znaków, które składają się na język wypowiedzi artystycznej. Są to między innymi: budowle sakralne, chaczkary, dwuskrzydłowe wrota, maswerki, okna zwieńczone półokrągłym łukiem, ostrołuki, sklepienia, szczyty dachów, sztandary, wieże. Wystawa czynna do 10 lutego w godzinach funkcjonowania placówki.

Ł. Sajnaj. Fot. A. Zajkowska