Wyniki konkursu “Smogowi mówimy STOP”

Przedstawiamy listę osób nagrodzonych w konkursie polegającym na wykonaniu pracy plastycznej lub nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej przyczyn powstawania smogu i związanych z nim zagrożeń.

Na konkurs wpłynęły 133 prace plastyczne oraz 14 filmów.   |  fot. ChCK

Komisja konkursowa oceniła oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania oraz wartość edukacyjną nadesłanych prac.

Jury w składzie:

Małgorzata Darwish- Stowarzyszenie “Chojnicki Alarm dla klimatu”
Justyna Laska- Pietrzyńska- Stowarzyszenie “Chojnicki Alarm dla klimatu”
Justyna Barwina- Myszka- Stowarzyszenie “Chojnicki Alarm dla klimatu”
Jan Bruski - Stowarzyszenie “Chojnicki Alarm dla klimatu”
Marek Wituszyński- Stowarzyszenie “Chojnicki Alarm dla klimatu”
Danuta Wolińska- Chojnickie Centrum Kultury
Daniel Frymark- fotograf
wyłoniło następujących laureatów konkursu:

Kategoria: PRACE PLASTYCZNE

Przedszkola

Nagrody:
Szymon Kukliński – Przedszkole Niepubliczne “Promyczek”
Ignacy Tomaszewski – Katolicka Szkoła Podstawowa oddział przedszkolny
Laura Wolińska – Katolicka Szkoła Podstawowa oddział przedszkolny
Marysia Galikowska - Przedszkole Niepubliczne “Promyczek”
Szymon Żywicki - Przedszkole Niepubliczne “Promyczek”

Szkoły Podstawowe klasy I-IV

I miejsce- Nadia Jaracz – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach
II miejsce- Oliwier Chylewski – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach
III miejsce- Zuzanna Kloka – Szkoła Podstawowa nr 8 w Chojnicach
Wyróżnienia:
Julia Kordecka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach
Emila Śledź – Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach
Anna Stor – Szkoła Podstawowa nr 8 w Chojnicach
Magdalena Lietz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach

Szkoły Podstawowe klasy V-VIII

I miejsce- Emilia Grabowska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach
II miejsce- Remigiusz Gadomski – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach
III miejsce- Kamil Chmara – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach
III miejsce- Dominika Wirkus – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach

Wyróżnienia:

Zuzanna Gawrońska– Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach
Karol Januszewski – Szkoła Podstawowa w Silnie
Gabriela Stefańska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach
Martyna Prabucka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach
Julia Kawalec – Szkoła Podstawowa w Silnie
Pawlikowska Zuzanna – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach

Kategoria: FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

I miejsce- Dominika Orlikowska oraz Wiktoria Lemańczyk, II LO w Chojnicach
II miejsce- Julia Skwierawska, II LO w Chojnicach
III miejsce- Oliwia Pecyna, II LO w Chojnicach

Organizatorzy: Urząd Miejski w Chojnicach, Stowarzyszenie „Chojnicki Alarm dla klimatu”, Chojnickie Centrum Kultury.

Nagrody można odbierać od dnia 25.11.2020 r. w kasie Chojnickiego Centrum Kultury przy ul. Swarożyca 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zwycięzcom gratulujemy!

Łukasz Sajnaj