Wynagrodzenie dopiero na 7 miejscu, jako czynnik motywujący do pracy w szpitalu

Są gotowe wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników szpitala zatrudnionych na umowę o pracę. Z 800 wzięło w niej udział ok. 500 pracowników. Tematem było „badanie satysfakcji pracowników Szpitala w Chojnicach.”.

Według ankiety wynagrodzenie nie jest głównym czynnikiem motywującym wśród pracowników szpitala.   |  fot. screen video

Przedstawił je na posiedzeniu Rady Społecznej dyrektor Maciej Polasik. Zaznaczył, że szpital bada również stopień satysfakcji pacjentów z ich usług. Jeszcze trwa ich opracowanie. Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło wieku jej uczestników. Około 60% z nich zaznaczyło opcje 40 lat i więcej. Pytano również o poziom wykształcenia pracownika. Wyższe posiada 51%, średnie 36%. Ponad połowa ankietowanych pracuje w placówce przy ul. Leśnej ponad 10 lat. Bardzo dobrze i dobrze ocenia warunki pracy na swym stanowisku prawie 90% osób.

Autorów ankiety interesowało też, jakie są najważniejsze czynniki motywujące do pracy w szpitalu. Okazało się, że wynagrodzenie zajęło dopiero 7 miejsce. - Myśleliśmy, że płaca będzie na jednym z najwyższych miejsc. Wyżej było m.in. „atmosfera w pracy” i „wykonywanie ciekawej pracy”. - stwierdził dyrektor szpitala. Ważne była też informacja o tym, jak ankietowani oceniają współpracę z bezpośrednimi przełożonymi.

Jako bardzo dobrą i dobrą zaznaczyło 98% uczestników. Podobny wynik był z pytania „Jaki jest poziom Twojej satysfakcji z wykonywanej pracy”. Jeszcze jedno pytanie związane było z wynagrodzeniem. Tak je sformułowano: „Oczekiwania pracowników dotyczące pracy na pełnionym stanowisku.” Z 9 wariantów do wyboru można było wybrać więcej, niż jeden. Płacę wybrało ok. 85% ankietowanych. Na II miejscu z wynikiem 31% była prośba o zwiększenie zatrudnienia.

Pierwsze miejsce w temacie „Oczekiwania pracowników dotyczące działalności szpitala i oddziałów” było łatwe do przewidzenia. Był to parking. Kolejne to jednak płaca i zwiększenie zatrudnienia. To było ostatnie dziewiętnaste pytanie. Więcej szczegółów w relacji video.

(je)