Wójt uruchomił 150 tys. zł z rezerwy zarządzania kryzysowego

Pieniądze dedykowane są na zakup respiratora dla chojnickiego szpitala (50 tys. zł), kupno namiotu dekontaminacyjnego (35 tys. zł). Za pozostałe 65 tys. zł nabyte zostaną materiały wspomagające walkę z koronawirusem.

Zdecydowane kroki związane z pandemią koronawirusa podjął Zbigniew Szczepański.   |  fot. A. Zajkowska

Ponadto Zbigniew Szczepański mobilizuje sołtysów i mieszkańców gminy Chojnice do pomocy osobom starszym i samotnym. Kładzie też nacisk na zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad kwarantanny domowej osób powracających z zagranicy.

Inne podjęte przez wójta kroki to:

1. Wyznaczenie Łukasza Kwiatkowskiego, komendanta gminnej OSP,  na koordynatora działań związanych z dostarczaniem pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną.

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chojnicach, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz policją i strażą pożarną w zakresie przekazywania informacji o osobach przebywających w kwarantannie.

3. Prowadzenie działań zmierzających do zidentyfikowania osób po leczeniu w szpitalu wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką.

4. Przygotowanie paczek żywnościowych z Banku Żywności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

5. Przygotowanie czterech ośrodków wczasowych jako miejsc wyznaczonych do kwarantanny. Docelowo dostępnych będzie 476 miejsc.

(red.)

Zapisz

  1. 22 marca 2020  10:27   nie tylko   anonim

    Czy w gminie wiedzą, że internat w Swornegaciach jest też przygotowany na kwarantannę? Tak słyszałam?

    1
    1
    Odpowiedz