Wojewoda pomorski na oficjalnym otwarciu Winogronowej i Czereśniowej

Odbiory arterii oraz ronda im. Edwarda Gabrysia odbyły się już kilka miesięcy temu. Jednak dopiero teraz zorganizowano oficjalne otwarcie. Wziął w nim dział m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz poseł na sejm RP Aleksander Mrówczyński.

Od lewej: wstęgę przecinają poseł. A. Mrówczyński, radna R. Dąbrowska, wojewoda pomorski D. Drelich i burmistrz A. Finster.   |  fot. A. Zajkowska

Spotkanie otworzył burmistrz miasta Chojnic Arseniusz Finster. - Koszt całkowity to 7 mln 500 tys. zł. Dofinansowanie 3 mln 263 tys. zł (z Funduszu Dróg Samorządowych - przyp.red.). Długość tej drogi to 1322 m. Droga częściowo zmieniła swój przebieg. Powstały dwa nowe włączenia. Winogronowa została poprowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Kanalizacja deszczowa o łącznej długości prawie 800 m. Chodniki z kostki betonowej z obniżonym krawężnikiem w miejscu  przejść dla pieszych, eliminującym utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych, ścieżki rowerowe - masa asfaltowa, ciąg pieszo-rowerowy - wyliczał wykonane elementy inwestycji, włodarz.

Ważna inwestycja. Ważny skrót

Wzdłuż ulic ustawiono także 48 latarni, w tym także specjalistycznych, będących bardziej widocznych dla śmigłowca ratunkowego. Inwestycję wykonał charzykowski Marbruk. Arseniusz Finster w swojej przemowie wyjaśniał wojewodzie pomorskiemu także, że przebudowa ulic Czereśniowej i Winogronowej była kluczowym zadaniem także dla pobliskiej lecznicy. Trakty łączą ulicę Leśną z ulicą Strzelecką „dając zupełnie nową możliwość skomunikowania chojnickiego Szpitala Specjalistycznego, w którym pracuje około 1000 osób, z miastem”.

Dobrze wydane pieniądze

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich przyznał, że pochodzące z FDS pieniądze, zostały w Chojnicach bardzo dobrze spożytkowane. Podkreślał, że zrealizowana inwestycja, która choć planowana na długo przed epidemią to okazała się niezwykle istotna. Właśnie pod kątem komunikacji ze szpitalem. - Tutaj mamy przykład, że każda złotówka z Funduszu Inwestycji Lokalnych, a szczególnie z funduszu dróg, który funkcjonuje od 2019 roku, przekłada się na cel celów. Wspólnych celów. Czyli na poprawę komfortu życia mieszkańców, poprawę poziomu ich życia. Gratuluję tej drogi wszystkim mieszkańcom Chojnic. Gratuluję sprawnej realizacji miastu, szanownym radnym - chwalił wojewoda.

Dzięki współpracy samorządu i rządu

Przed przecięciem wstęgi głos zabrał także Aleksander Mrówczyński. Poseł na sejm RP w swoich wypowiedział zaznaczał, podobnie jak przedmówcy, jak ważną rolę odgrywa dialog pomiędzy samorządowcami, a politykami różnych szczebli. - Pan wojewoda stacjonuje w Gdańsku, my jesteśmy na rubieżach naszego województwa. Trochę geograficznie pokrzywdzeni […]. Myśmy byli w pewnym sensie wykluczeni. Piękniały wielkie miasta. Spójrzmy sześć, osiem, 10 lat do tyłu, a dzisiaj. Popatrzmy na drogi. Gdyby nie współpraca samorządu z rządem pewnie by tego też nie było. Dlatego bardzo się cieszę, że ona (współpraca - przyp.red) istnieje.

Spacer po Modrzewiowej

W planie inwestycyjnym miasta „na kolejce” jest ulica Modrzewiowa (sąsiadująca z Leśną). Poseł Aleksander Mrówczyński już teraz zadeklarował, że będzie „męczył” wojewodę o wsparcie finansowe przy kolejnym podziale środków w ramach FDS. Dzisiaj (7.06.) wraz z Arseniuszem Finsterem zabrał gościa na spacer po trakcie, który potrzebuje remontu.

Całe przemówienia publikujemy w materiale wideo.

Anna Zajkowska