Wojciech Chylewski i jego videopodręcznik

Jestem wychowanym w Brusach, mieszkającym w Chojnicach, pracującym w całym kraju instruktorem tańca ludowego, choreografem. Swoją przygodę z tańcem rozpocząłem w Kaszubskim Zespole Folklorystycznym Krebane z Brus.

Stypendia MKiDN przyznawane są w ramach programu Kultura w sieci.

Kontynuowałem ją w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka. 2007r. uzyskałem uprawnienia instruktora tańca ludowego wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury. Pracowałem jako tancerz z obowiązkiem śpiewu w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze.

Obecnie jestem kierownikiem artystycznym i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie z Grajewa- woj. podlaskie. Prowadzę także agencję artystyczną Centrum Rozwoju Artystycznego. Jestem również stypendystą Burmistrza Miasta Chojnice w kategorii taniec (Miejski Dzień Tańca Ludowego). Otrzymałem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu "Tańce kaszubskie- pozycje wybrane. Videopodręcznik na podstawie zbiorów i opracowań Pawła Szefki".

Założeniem projektu jest nagranie i opublikowanie lekcji instruktażowych bazujących na technice tańca kaszubskiego. Głównym celem działania jest wizualizacja treści zawartej w Zeszytach autorstwa Pawła Szefki, cenionego znawcy folkloru kaszubskiego, muzyka, pedagoga. W ramach realizacji projektu powstanie 5 filmów szkoleniowych. Każdy film będzie poświęcony innemu , konkretnemu tańcowi.

Do każdego odcinka zostanie dołączony zapis nutowy tradycyjnej linii melodycznej. Filmy będą dostępne bezpłatnie w serwisie YouTube . Zebrany i opracowany materiał przybierze formę pomocy dydaktycznej dla placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, krajowych Zespołów Pieśni i Tańca, a także dla organizacji polonijnych. Ponadto, seria wzbogaci zbiór niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kaszub, co trwale zapisze się w krajobrazie choreotechnicznym Regionu i Kraju.

Partnerem w realizacji projektu jest Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Wojciech Chylewski