Wkrótce urodziny szkoły

Obiekt obecnego Gimnazjum nr 1 w Chojnicach został oddany do użytku 1 września 1989 r. Rozpoczęła wówczas działalność Szkoła Podstawowa nr 8, która kształciła wtedy 1450 uczniów w 51 oddziałach.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Małgorzata Henszke.   |  fot. (je)

Jej pierwszym dyrektorem został Klemens Galikowski. Od 2004 kieruje nią Małgorzata Henszke.

31 marca szkoła będzie obchodzić jubileusz 20 – lecia istnienia. Jak przygotowania do tego święta?

Przygotowania rozpoczęły się już we wrześniu 2009. Młodzież brała udział w konkursach literackich, fotograficznych. Skierowaliśmy apel do naszych absolwentów, do emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi, aby przekazali nam swe wspomnienia z lat spędzonych w naszej placówce. Dostaliśmy zdjęcia, maile, pisma. Dzięki tej akcji jesteśmy bogatsi o nowe zbiory. To świadczy o tym, że ta szkoła nie była obojętna dla nich. Najważniejsze dla nas podczas tych przygotowań jest to, aby każdy uczeń czy pracownik w tej szkole czuł się dobrze. To wielkie zaangażowanie wszystkich jest dowodem na to, że jubileusz jest ważnym wydarzeniem. Nasze potrzeby związane z obchodami nadal są spore. Otrzymaliśmy już wiele darów rzeczowych i finansowych, ale oczywiście w dalszym ciągu czekamy na pomoc od kolejnych sponsorów.

Co znalazło się w programie obchodów?

Nasze święto zaczynamy o godzinie 8 uroczystą godziną wychowawczą. Podczas niej będą obecni nie tylko uczniowie i wychowawca, ale i chętni rodzice. Przedstawione na niej będą dzieje szkoły, przygotowane przez nauczycielki historii. Szczegóły tej lekcji zależą ponadto od inwencji młodzieży i nauczycieli. Wszyscy będą mogli obejrzeć wystawy fotografii, pamiątek, kronik, o naszym patronie Janie Pawle II (dostępna w dniach 25.03. – 12.04. dla wszystkich chętnych – przyp. JE), prezentacje multimedialne, izbę pamięci, zwiedzić szkołę, wysłuchać okolicznościowej prelekcji. Jestem też przekonana, że skorzystają z tej oferty także nasi absolwenci, których serdecznie zapraszamy. Przed 10.00 wyruszamy do kościoła pw. MBKP na mszę świętą. Przygotowywana jest przez siostry pallotynki i naszą katechetkę. Po jej zakończeniu, wraz z gośćmi, wracamy do szkoły. Tam o 12.00 rozpoczyna się uroczystość w dużej sali gimnastycznej.

Kto został zaproszony na obchody jubileuszu?

Zaproszenia wysłaliśmy między innymi do posła Piotra Stanke, biskupa Jana Bernarda Szlagi, chojnickich księży, pomorskiego kuratora, władz miasta, powiatu i gminy. Także do naszych przyjaciół z różnych stowarzyszeń. Jest nim również Jan Sabiniarz, autor „Piosenki wędrownej”. Towarzyszy nam ona od 2006 roku. Być może zostanie przyjęta przez młodzież w drodze głosowania, jako hymn szkoły.

Jakie wydarzenia z minionego 20 – lecia uważa Pani na najważniejsze?

Myślę, że cała społeczność szkolna mnie poprze w twierdzeniu, że było nim przyjęcie za patrona szkoły Jana Pawła II. Stało się to 1.04.2006 roku. Ważne były też reformy, które wpłynęły na podniesienie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Na jakich działaniach zamierza Pani się skupić w najbliższych latach?

Najważniejszą rzeczą jest wybudowanie windy dla niepełnosprawnych. Mamy klasy integracyjne, korzystają z naszych pomieszczeń osoby niepełnosprawne działające w różnych stowarzyszeniach. To jest dla nas sprawa nr 1. Przydałby się remont sanitariatów i natrysków. Część z nich doczeka się ich jeszcze w tym roku. Planujemy też, aby nasz obiekt stał się Centrum Małej Kultury. Już w tej chwili gościmy Big Band, Orkiestrę Miejską, zespół Kaszuby. Mamy utalentowaną plastycznie, muzycznie, czy recytatorsko, młodzież. Chcemy ją pokazać na organizowanym corocznie w czerwcu „Tygodniu Kultury”. Zapraszalibyśmy na nią młodzież ze Szkoły Muzycznej. Działałyby też galerie prac naszych uczniów i absolwentów.

Życzę zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów.

Rozmawiał. J. Erdman