Wirtualny spacer po wystawie "Rysunek miejski Jacka Klajny"

ChCK zaprasza do obejrzenia wystawy rysunku artysty w wydaniu spaceru online. Jacek Klajna od roku 2010 zajmuje się rysunkiem miejskim (wedutowym) oraz historią lokalną, które połączone realizuje fizycznie w różnego rodzaju wydawnictwach regionalnych.

Na wirtualną wystawę rysunków zaprasza Chojnickie Centrum Kultury.   |  fot. ChCK

Dotychczas wydał pięć kalendarzy wieloplanszowych (2013-2017) ze swoimi rysunkami, których tematyką była architektura i zabytki Chojnic. Jego prace posłużyły także do wydania kalendarzy przez inne podmioty (Drukarnia Chojnicka, miesięcznik Chojniczanin.pl). Pasje historyczne udokumentował w postaci kilku cyklów grafik poświęconych architekturze dawnych i współczesnych Chojnic. Jego prace zostały dotychczas wykorzystane do zilustrowania 9 książek oraz wielu numerów Kwartalnika Chojnickiego.

Autor wystawy jest chojniczaninem. Urodził się w 1964 r. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich. W latach 1983-2010 był żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego. Służbę zakończył w stopniu majora. Pracował w administracji wojskowej, m.in. w WKU Człuchów i WKU Starogard Gdański. Od kliku lat przebywa na emeryturze. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu; studia podyplomowe ukończył w Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie i w Toruniu.

Prowadzi aktywną działalność na niwie samorządowej: w latacj 2014 - 2018 był radnym Rady Miejskiej w Chojnicach i członkiem zarządu osiedla nr 7. W kadencji 2018 - 2023 jest radnym Powiatu Chojnickiego i Przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Promocji. Żywo interesuje się życiem społeczno-kulturalnym miasta: wydaje miesięcznik „Chojniczanin.pl”, jest członkiem kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Chojnickiego”.

Wideo i montaż - Daniel Frymark

Produkcja - Chojnickie Centrum Kultury

Ł. Sajnaj