Widoczne zmiany

Modernizacja i prace remontowe w centrum miasta są inwestycją konieczną, ale i uciążliwą. Nie ma jednak takiego rozwiązania, aby pogodzić obydwie opcje.

W biurze kierownika budowy.   |  fot. m.n.

Przypomnijmy, że przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta Chojnice, byłej Drogi Krajowej 22 toczy się już prawie od roku. O przebiegu dotychczasowej realizacji prac, rozmawiam z kierownikiem budowy Zbigniewem Górzyńskim z firmy Betpol.

Proszę o podsumowanie dotychczasowego przebiegu prac remontowo – budowlanych.

Obecne zaawansowanie robót widoczne gołym okiem nie daje wyobrażenia zbliżającego się końca prac. W trakcie przebudowy drogi krajowej modernizacji ulega nie tylko nawierzchnia drogowa, ale i cała infrastruktura podziemna. Wykonano już większość uzbrojenia podziemnego: sieć oświetlenia ulic, wodociągową, kanalizacyjną i w 100 procentach teletechniczną. Dotychczas wbudowano ponad kilometr rur sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, co stanowi około 70% zaawansowania całego zakresu budowy.

Jakie zmiany w tej części miasta są wynikiem realizowanej inwestycji?

 
Chojnice wzbogaciły się o nowe chodniki, ścieżki rowerowe i wjazdy. Kompletnie zakończono budowę ul. Gdańskiej na odcinku od Kasztanowej do Tucholskiej. Ponadto już w październiku oddano do użytku parking w Parku 1000 - lecia, chociaż umowny termin zakończenia tej części inwestycji mija dopiero 30 czerwca tego roku. Prace zostały zakończone również w zabytkowych ulicach: Bankowej i Kościuszki. Ciekawostką okazuje się ustawiona w rejonie ul. Kościuszki tymczasowa sygnalizacja świetlna, która znakomicie radzi sobie z dużym natężeniem ruchu w mieście. Ruch przebiega płynnie, dzięki czemu mieszkańcy nie stoją w kilometrowych korkach. Ustawienie przenośnych sygnalizatorów okazuje się być optymalne. Jak będzie z docelową sygnalizacją świetlną? - okaże się już wkrótce.

Zmiany związane z organizacją ruchu przez wielu uważane są za kłopotliwe. Z czego to wynika?  

Kłujący w oczy krajobraz księżycowy na ul. Gdańskiej i Sukienników powoli nabiera kształtów. Pomimo zamknięcia ul. Swarożyca kierowcy wjeżdżający i wyjeżdżający z ul. Piłsudskiego nie mają problemu z włączeniem się do ruchu. Przed nami najbardziej uciążliwe roboty dla kierowców – frezowanie i wykonanie warstw asfaltowych w ciągu drogi krajowej. Nie obędzie się bez ruchu wahadłowego i przekleństw kierowców. Należy uczulić mieszkańców na zmieniającą się organizację ruchu, która niestety w najbliższym czasie będzie ulegać ciągłym zmianom.

Rozmawiał m.n.

Dotychczas Betpol wybudował łącznie ok. 8 tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni z kostki zużywając do tego celu ok. 1300 metrów sześciennych betonu. Dodać należy, że prace były i są prowadzone przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa pracy, na co wykonawca jest szczególnie wyczulony. Wszystkie wykopy są ogrodzone i oznakowane a tymczasowa organizacja ruchu wygląda na zorganizowaną. Pracownicy firmy Betpol poruszający się po budowie są widoczni dzięki ubraniom ostrzegawczym. Istotnym jest, choć niedostrzegalnym dla obserwatora  faktem, iż przez 10 miesięcy trwania robót, na budowie nie doszło do żadnego poważnego wypadku czy też zagrożenia zdrowia lub życia zarówno pracowników jak i mieszkańców Chojnic. Oby tak dalej!

m.n.
fotoreportaz.jpg

 1. 15 maja 2010  10:22   No bo jest sobota, chyba ...   Mirek

  No bo jest sobota, chyba dzień wolny od pracy, to nie pracują, ty też nie pracujesz. Pewnie zapomnialeś dodać, jak wszyscy ze utrzymujesz ich ze swoich pieniędzy czyli podatnika.

  0
  0
 2. 15 maja 2010  08:45   Dziś sobota godz 8.15, na ...   Marek

  Dziś sobota godz 8.15, na Gdańskiej nikt nie pracuje.

  0
  0