Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1920-1939

Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach zaprasza do odwiedzenia najnowszej ekspozycji poświęconej wizerunkowi Kaszubów i kaszubszczyzny w malarstwie, grafice, rysunku i fotografii.

Ekspozycja czynna jest do 8 marca 2020 r. w Bramie Człuchowskiej.   |  fot. MH-E

Celem wystawy jest prezentacja zbiorowego, jak najbardziej autentycznego wizerunku Kaszubów w ich odrębności kulturowej. Wystawa pokazuje poprzez liczne przykłady dzieł sztuki, wybranych z wielu polskich  kolekcji muzealnych oraz prywatnych, odchodzący w przeszłość obraz życia Kaszubów – ukazanych w ich codziennym środowisku, pejzażu, pośród charakterystycznych zajęć, scen rodzajowych, czy interesujących „typów kaszubskich”.

Jest próbą spojrzenia w jakiej mierze idee regionalizmu obecne w kulturze polskiej na przełomie XIX i XX w. znalazły odniesienie do kultury regionu Kaszub oraz również w jakim stopniu zainteresowanie kulturą Kaszubów przez artystów tworzących w dwudziestoleciu międzywojennym przełożyło się na powstanie dzieł plastycznych podejmujących ten temat.

Fascynacja kaszubszczyzną promowana m.in. przez Bernarda Chrzanowskiego, Aleksandra Majkowskiego, Mariana Mokwę, a także przez ks. Bernarda Sychtę zbierającego materiały do Słownika gwar kaszubskich, inspirowały przedstawicieli środowisk innych regionów Polski do poznawania Kaszub i obrazowania życia codziennego Kaszubów. Myślą przewodnią ekspozycji jest uświetnienie jubileuszu 100 – lecia powrotu Pomorza do Polski.

Prezentowane na wystawie dzieła polskiej sztuki okresu międzywojennego ukazują jakimi drogami artystyczne idee Młodej Polski docierały na Pomorze i także na Kaszuby oraz także jak wielkie znaczenie miało uzyskanie dostępu do Bałtyku dla artystów szukających nadmorskich plenerów dla swych projektów plastycznych, czy muzycznych. Znajdziemy wreszcie na wystawie elementy pokazujące w jaki sposób idee regionalizmu kaszubskiego stały się powodem do dumy tego skromnego ludu zamieszkującego obszar od Wdy po Bałtyk.

Zbiory na wystawę użyczyli:

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów w Chmielnie
Muzeum Diecezjalne im. Bpa Stanisława Wojciecha
Okoniewskiego w Pelplinie
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem
Muzeum im. Ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich
Muzeum Miasta Gdyni
Muzeum Mazowieckie w Płocku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Muzeum Narodowe w Kielcach
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Muzeum Sopotu
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego przy Centrum
Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
oraz osoby prywatne: Grzegorz Kudelski z Krakowa, Paweł Łukowicz z Bydgoszczy, Maria Obertyńska z Sopotu

MH-E

(11kB)

Zapisz