Wdowa po bohaterze, po powrocie z zesłania osiadła w Chojnicach

Do chojnickiej jednostki policji zgłosił się wnuk przedwojennego policjanta, który przekazał informację na temat swojego dziadka. Dzięki zaangażowaniu rodziny, potomków i zdobytym materiałom udało się odtworzyć chlubną historię życia Jana Kukulskiego.

Dzięki rodzinie poznaliśmy chlubną historię policjanta i żołnierza.   |  fot. arch. rodzinne

Jan Kukulski urodził się 20 grudnia 1896 roku w miejscowości Brzyście powiat mielecki w ówczesnym województwie krakowskim. W 1914 roku na ochotnika wstąpił do Legionów Polskich. Brał udział w walkach legionistów w trakcie I wojny światowej, w tym w Kampanii Wołyńskiej w latach 1915-16. W 1918 roku trafił do niewoli i osadzono go w obozie dla internowanych skąd udało mu się uciec. Następnie walczył w wojnie obronnej z bolszewikami w latach 1918-21, między innymi bronił kresów wschodnich w roku 1919. Był żołnierzem Wojska Polskiego w latach 1920-21.

 Za  swoje bohaterskie czyny był wielokrotnie odznaczany: Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych oraz Medalem za Wojnę 1918-21. W latach 1923-1939 Jan Kukulski służył, jako policjant na kresach wschodnich. Był policjantem Policji Państwowej w stopniu starszego posterunkowego między innymi w Wilnie, Warszawie, Swojatyczach, Mołczadzi w powiecie baranowickim województwa Nowogródzkiego oraz w miejscowości Horodziej w powiecie nieświeskim, obecnie teren Białorusi. 28 lutego 1939 roku przeszedł w stan spoczynku.

Po wybuchu II wojny światowej 17 września 1939 roku został aresztowany i wywieziony w głąb Związku Radzieckiego. Zdołał jeszcze skontaktować się z bliskimi wysyłając im list z Ostaszkowa. Potem słuch po nim zaginął. Bliscy podejrzewali, że został zamordowany przez radzieckich żołnierzy. To niestety potwierdziło się po wojnie. Jan Kukulski pośmiertnie w wolnej już Polsce został mianowany do stopnia asiranta.

Wdowa po zamordowanym, Zofia Kukulska, zdołała uzyskać informację, że policjant zginął, a jako oficjalną datę śmierci uznaje się 9 maja 1946 roku. Bohater zginął w Twerze i został pochowany na cmentarzu w Miednoje. Wdowa po bohaterze po powrocie z zesłania osiadła w Chojnicach. Tutaj też do dnia dzisiejszego żyją potomkowie bohaterskiego policjanta i żołnierza. Dzięki nim można odtworzyć historię jego życia i czynów dla Ojczyzny. Cześć jego pamięci!

Wspomnienie to powstało dzięki materiałom przekazanym przez rodzinę Jana Kukulskiego, za co dziękujemy.

KPP