Ważny komunikat dla niepełnosprawnych

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w roku 2011 wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Pegaz 2010” - obszar C.

Dofinansowanie przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji ruchu.

Dotyczy uzyskania pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) - od dnia 1 sierpnia do 22 sierpnia 2011 roku. Osoby chcące ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka o napędzie elektrycznym powinny dostarczyć do oddziałów PFRON kompletne wnioski wraz załącznikami najpóźniej do dnia 22 sierpnia br. Wcześniej powinny zapoznać się ze szczegółowymi zasadami  udzielania dofinansowania.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych lub ze strony www.geminichojnice.pl
Pomoc w wypełnianiu wniosków oferuje Polskie Stowarzyszenia Diabetyków oraz Gabinet Edukacji i Promocji Zdrowia „GEMINI” mieszczące się w „Blaszaku” przy ulicy Młodzieżowej 35. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków dla zainteresowanych złożeniem wniosków zorganizuje również transport do siedziby PFRON w Gdańsku.

Aby uzyskać szczegółowych informacji można zgłaszać się do siedziby Centrum Medycznego GEMINI ul. Młodziezowa 35 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00, w soboty od 9:00 do 12:00. Informacja telefoniczna 52 39 740 33.

K.K.

Zapisz