W sierpniu archeolodzy wracają do Ostrowitego

Tym razem przeprowadzą oni badania na wyspie. Ta została już oczyszczona z wszelkiego rodzaju krzewów, które utrudniałyby prace naukowców. Wykopaliska archeologiczne mają rozpocząć się w okolicach 15 sierpnia i zakończyć miesiąc później.

Badania archeologiczne na wyspie na jeziorze Ostrowite rozpoczną się prawdopodobnie 15 sierpnia. Przeprowadzą je badacze z Katedry Archeologii w Łodzi.   |  fot. S. Kamiński

- Mamy podpisane porozumienie z uniwersytetem łódzkim na prowadzenie badań archeologicznych na wyspie, która jest już własnością Gminy Chojnice. Badania potrwają miesiąc. W ramach partnerstwa każda ze stron wniesie około 25 tys. zł do tego przedsięwzięcia - informuje Zbigniew Szczepański.

Wspomniana kwota to koszt jaki gmina musi ponieść w związku z zatrudnieniem pięciu pomocników, najpewniej mieszkańców Ostrowitego, i dwóch naukowców. - To też przez wzgląd na to, że nie ma teraz, przez pandemię, studentów. Uniwersytet zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich analiz archeologicznych - dodaje wójt.

O tym, że okolice jeziora w Ostrowitem są cenne archeologiczne, antropologicznie, kulturowo i historycznie wiadomo od dawna. Naukowcy m.in. z Katedry Archeologii w Łodzi, do tej pory odkryli tam np. datowane na II wiek naszej ery liczne ślady ludności tzw. wielbarskiej. Są to pozostałości słupowych tzw. długich domów, paleniska, jamy, ślady rozwiniętego rzemiosła w postaci pieców wapienniczych i pieców metalurgicznych, związanych z produkcją żelaza.

Z tego okresu pochodzi też okazały grób, tzw. książęcy, zawierający szczątki młodego mężczyzny. Konstrukcja pochówku wykonana była z drewna i kamienia. Grób ten został jednak okradziony. Badacze podejrzewają, że stało się to jeszcze w starożytności. Do naszych czasów zachowała się jednak złota moneta cesarza Witeliusza.

Jakie odkrycia, i czy w ogóle jakieś, przyniosą tegoroczne prace archeologów czas pokaże. - Chcemy się dowiedzieć, co na tej wyspie przed wiekami się działo - komentuje Zbigniew Szczepański.

Anna Zajkowska