W gminie będzie druga tura przyznawania grantów

Prawdopodobnie w marcu organizacje pozarządowe, które nie złożyły wniosku o grant, lub z przyczyn formalnych ich formularze zostały odrzucone, będą mogły ponownie ubiegać się o pieniądze na działalność.

Szarża pod Krojantami to jednak z ośmiu organizacji pozarządowych, która otrzymała grant na organizację wydarzenia.   |  fot. olo/archiwum

- Zostało nam trochę środków. Kilka ofert zostało odrzuconych. Na pozostałe fundusze konkurs będziemy ogłaszać niezwłocznie po podpisaniu umów z tymi stowarzyszeniami, które otrzymały dofinansowanie - informuje Piotr Stanke. W puli pozostało 46 tys. zł. Jednak, nie wykluczone, że kwota ta wzrośnie do 56 tys. zł. O tym mają zadecydować radni, podczas najbliższej sesji rady gminy. Ta zaplanowana jest na 28 lutego.

W pierwszej turze na zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury rozdysponowano 157 tys. zł. Z tego 135 tys. trafiło na odtworzenie wydarzeń z 1 września 1939 r. organizowane przez fundację Szarża pod Krojantami. Drugie na podium uplasowało się Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie „Swory”, które zorganizuje kolejną edycję festiwalu Blues w Sworach oraz Czwartkowe Spotkania Kaszubskie.

Na oba zadania otrzymali 15 tys. zł. Po 2 tys. zł przyznano  trzem organizacjom pozarządowym. Są to Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby”, Chojnickie Stowarzyszenie Aikido oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział miejski w Chojnicach. NGO-sy aplikowały o grant na, kolejno: podtrzymanie tradycji i kultury kaszubskiej, cykl spotkań z kulturą Japonii oraz na wydanie biuletynu „Kluka”.

Na wsparcie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu gmina Chojnice przeznaczyła 185 tys. zł. Najwięcej, 40 tys. zł, otrzymał KS Tri Tour na organizację charzykowskiego triathlonu. Kwotą 25 tys. zł wsparto Klub Sportowy Charzykowianka. Zorganizuje on wydarzenie o nazwie „Triathlon Charzykowy - zawody dla wszystkich”. Chojnicki Klub Żeglarski 20 tys. zł. spożytkuje na  żeglarskie imprezy sportowe oraz szkolenie dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Między innymi na wyjazdowe regaty oraz szkolenie młodzieży w żeglarstwie 17 tys. zł otrzymał Ludowy Klub Sportowy.

Na zadania z zakresu działalności wspomagania i rozwój wspólnot społeczności lokalnych grant otrzymało m.in. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Pomorze”. Kwota 6 tys. zł zasili budżet organizacji V Otwartego Przeglądu Kabaretów Amatorskich "Beret". Taką samą kwotę na program „Aktywność fizyczna + zdrowe odżywianie to ucieczka przed udarem, cukrzycą i zawałem” przyznano Kabaretowi Stokrotki.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Chojnice Akolada zorganizuje natomiast Test Kaszuba. Dostało na to 5 tys. zł. Towarzystwu Pszczelniczemu w Chojnicach oraz Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyznano grant w wysokości 4 tys. zł. Środki rozdysponują na, kolejno: warsztaty ekologiczne i spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy oraz tzw. integracyjne środy. Łącznie na tę dziedzinę gmina rozdysponowała 32 tys. zł.

Anna Zajkowska

Zapisz