W ankiecie najwięcej ocen uzyskała „Modernizacja i rozbudowa dworca kolejowego”.

Zespół badawczy z UAM w Poznaniu, przygotowujący projekt Strategii rozwoju Chojnic, przeprowadził badanie opinii publicznej. Punkt pt. „Rozbudowa stadionu Chojniczanki” uzyskał łącznie 51,3% ocen negatywnych.

Fragment dworca chojnickiego z nową wiatą i windą.   |  fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Składają się na to odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”. Ankieta ma dwie części. W pierwszej należało ocenić sensowność 14 inwestycji miejskich. W drugiej należało wskazać najważniejszy problem społeczny do rozwiązania. Ankietę wypełniło 300 osób w różnych grupach wiekowych, choć namawiano do udziału w niej łącznie ok. 1000 osób. Jej omówienie przedstawił burmistrz Arseniusz Finster. Dokładny raport przedstawi kierownik zespołu badawczego dr Bartłomiej Kołsut w sali obrad RM w dniu 21.02 o g. 11.00.

Najwięcej pozytywnych ocen uzyskała inwestycja pt. „Modernizacja i rozbudowa dworca kolejowego”. Zadowolonych z niej było ponad 85% ankietowanych. Kolejne miejsca na podium mają program antysmogowy oraz budowa zachodniego obejścia (niecałe 5% przeciwników). Najwięcej wrogów ma podgrzewana murawa, którą w ankiecie opisano jako „rozbudowa stadionu Chojniczanki”. Wariant „zdecydowanie nie” wybrało 32,8% ankietowanych, „raczej nie” 18,5%.

Część „społeczna” ma 9 pozycji. Zdecydowanie największym problemem do pilnego rozwiązania, to „korki i zbyt intensywny ruch samochodowy w centrum, szczególnie na drogach dochodzących do ronda przy Macdonaldzie”. Uzyskał 70% głosów „zdecydowanie tak” oraz 16% „raczej tak”. Wariant „zły stan środowiska przyrodniczego (jakość powietrza, wód)” wybrało na „tak” łącznie 23% ankietowanych.

- Wyniki ankiety są potwierdzeniem tego, że warto budować zachodnie obejście. Ono odkorkuje rondo Solidarności. Cieszę się z tego poparcia społecznego dla tej budowy i bardzo proszę moich adwersarzy na czele z p. Michałem Gruchałą, żeby zechcieli się z tą tematyką zapoznać – podsumował burmistrz Arseniusz Finster.

Więcej w relacji video.

(je)