W UM powstał referat ds. wodno – ściekowych

W chojnickim ratuszu powstał w Wydziale Komunalnym Referat ds. Gospodarki Wodno – Ściekowej. Będą w nim pracowały trzy osoby. Dwie z nich – Krzysztof Teclaf oraz Lucyna Perlicka, pracowały do niedawna w ZZO Nowy Dwór. Wcześniej w UM Chojnice.

Była prezes będzie jeszcze kilka miesięcy na zwolnieniu chorobowym. Jak się zakończy, rozpocznie pracę w nowym referacie – poinformował burmistrz.   |  fot. ilustrac/arch

Siedziba nowej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego mieści się w budynku byłego szpitala, a jej sąsiadem jest Wydział Ochrony Środowiska. Nie będzie miał Referat swojego kierownika, gdyż wszyscy pracownicy będą podlegać bezpośrednio dyrektorowi Wydziału Komunalnego Jarosławowi Rekowskiemu.

- Ten referat nie został specjalnie utworzony dla pani Lucyny Perlickiej, która otrzymała z UM urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji prezesa ZZO Nowy Dwór. W związku z zakończeniem inwestycji w sieć kanalizacji deszczowej musimy ją objąć opieką i konserwacją. Była prezes będzie jeszcze kilka miesięcy na zwolnieniu chorobowym. Jak się zakończy, rozpocznie pracę w nowym referacie. Płace wszystkich ich pracowników będą na tym samym poziomie, co w pozostałych wydziałach – poinformował burmistrz Arseniusz Finster.

(je)