W Lotyniu gminne obchody V rocznicy nawałnicy

Wczoraj minęła piąta rocznica tragicznej nawałnicy, która w 2017 nawiedziła tereny m.in. gminy Chojnice. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem nad jeziorem Śpierewnik poświęconym 2 harcerkom z ZHR Łódź, odbyła się msza św. polowa w Lotyniu.

Msza św. polowa w Lotyniu poświęcona była pamięci harcerek, które zginęły w trakcie nawałnicy.   |  fot. (je)

Odprawili ją wspólnie delegat bp polowego WP ks. Piotr Zamaria, naczelny kapelan ZHR Łódź ks. Robert Mogiełka oraz ks. dziekan z Nowej Cerkwi Jarosław Kaźmierczak. Wzięli w niej udział mieszkańcy Lotynia, licznie przybyłe delegacje samorządowców z powiatu chojnickiego, województwa pomorskiego, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Warszawy i Łodzi oraz harcerze z ZHR Łódź.

Na zakończenie mszy św. głos zabrał wójt Zbigniew Szczepański (skrót przemówienia w relacji audio z pokazem slajdów). Serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w ratowanie poszkodowanych, pomagającym w usuwaniu skutków nawałnicy, darczyńcom. Osobne słowa podziękowania skierował do ówczesnych sołtysów Rytla i Lotynia – Łukasza Ossowskiego i Arkadiusza Kubczaka, który sprawnie i z poświęceniem kierowali akcją ratowniczą oraz walką ze skutkami nawałnicy.

Po nim głos zabrał przyszły wicewójt Janusz Szczepański, który odczytał wiersz Ewy Chrapkiewicz poświęcony nawałnicy (także w relacji audio ). Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do pobliskiego parku, gdzie podziwiano zdjęcia autorstwa znanego fotoreportera Aleksandra Knittera oraz mieszkańców Lotynia Agaty i Bartosza Raszke. Po poświęceniu przez ks. dziekana Jarosława Kaźmierczaka nowego pieca chlebowego i skosztowaniu przez gości chleba, była okazja powspominać tamte czasy sprzed 5 lat przy żurku, drożdżówce i kawie.

(je)