W Lichnowach przyjęto projekt budżetu na 2023 rok

Na wczorajszym zebraniu mieszkańców Sołectwa Lichnowy przyjęto jednogłośnie projekt wydatków budżetowych na 2023 rok. Jedyną poprawką był zaakceptowany przez uczestników wniosek strażaków z OSP Lichnowy o zwiększenie dotacji z 3 tys. zł na 10 tys. zł.

Zebranie było spotkaniem mieszkańców wsi, podczas którego podejmowane są uchwały w sprawach ważnych dla sołectwa.   |  fot. (je)

Nim sołtys Zbigniew Nojman przedstawił projekt budżetu przygotowany przez Radę Sołecką, zreferował przebieg tegorocznej realizacji budżetu oraz wydarzeń, które miały miejsce w 2022. Nie zabrakło refleksji o akcji przyjęcia uchodźców z Ukrainy w Lichnowach i wielkiej pomocy, której udzielili im mieszkańcy. Serdecznie dziękował także sołtys lokalnym firmom oraz miejscowej społeczności za pomoc w naprawianiu wszelakich urządzeń, realizacji drobnych zadań inwestycyjnych oraz przy organizacji imprez sołeckich.

Poinformował zgromadzonych mieszkańców, że otrzymał obietnicę wójta Zbigniewa Szczepańskiego, że po zakończeniu prac przy stawie w centrum wsi, czyli po wykonaniu nasypu łączącego przy nim ul. Okrężną z ul. Główną, da środki na realizację miniparku w tym miejscu Lichnów. Podziękował twórcom wieńca dożynkowego za jego wykonanie oraz za dostarczenie na Wojewódzkie Dożynki do Debrzna.

Przekazał, że wkrótce piec CO ogrzewający remizę OSP i wiejską świetlicę, zostanie przerobiony z ekogroszku na drewno opałowe. - Kupiliśmy piec, który konstrukcyjnie zapewnia działanie na obu tego rodzaju paliwach. Wystarczy tylko wymienić ruszt. Zaoszczędzimy w ciągu sezonu grzewczego od 15 do 20 tys. zł – mówił zebranym Zbigniew Nojman.

Ogółem do wydania w 2023 roku Sołectwo ma ponad 222 tys. zł. Jedna z dwóch ulic, która będzie remontowana, to kolejny fragment ul. Chojnickiej. Z budżetów 2022 i 2023 sołectwo przeznacza na niego 140 tys. zł, gmina dokłada 280 tys. zł. Ponadto: na wymianę wyposażenia placu zabaw przy ul. Okrężnej – 10 tys. zł (gmina także 10 tys. zł); na dokończenie prac przy stawie – 12 tys. zł; montaż kolejnych lamp na istniejących słupach energetycznych – 10 tys. zł; na zakup kruszywa na podsypkę pod betonowe płyty drogowe – 10 tys. zł; na wymianę huśtawki i wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ustronnej – 10 tys. zł, dla SP Lichnowy 5 tys. zł + 600 zł na zakup książek; dla OSP Lichnowy – 10 tys. zł (po poprawce z 3 tys. zł); KGW Lichnowy – 3 tys. zł; dla Stowarzyszenia Dworek Polski, w którym 50% członków mieszka w Lichnowach – 1500 zł.

(je)