W Chojnicach zagrożenie przestępczością jest na poziomie średnim

W ubiegłym roku w mieście odnotowano jedno usiłowanie zabójstwa, pięć gwałtów, cztery pobicia i bójki, 80 kradzieży, 40 włamań. Przestępstw przeciw rodzinie zgłoszono 123, a z ramienia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii interweniowano 85 razy.

Łącznie w ubiegłym roku popełniono 753 przestępstwa, to o 168 mniej niż w roku poprzedzającym.   |  fot. pixaby.com

Podczas dzisiejszej sesji (1.03.), Antoni Szlanga, przedstawił opracowany przez prokuratora rejonowego Mirosława Orłowskiego, raport o zagrożeniu przestępczością w 2020 roku na terenie miasta Chojnice. - W 2020 roku odnotowano nieznaczny wzrost przestępstw popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości. Takich przestępstw stwierdzono 53, przy 51 w roku 2019. W 2020 roku na terenie miasta Chojnice odnotowano 68 różnych przestępstw drogowych (przy 72 w roku 2019), co stanowi niewielki spadek - relacjonował przewodniczący radnych Rady Miasta Chojnice.

 -  Jeśli chodzi o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu to stwierdzić należy, że w 2020 roku odnotowano jedno usiłowanie zabójstwa (2019 r. liczba ta wynosiła zero - przyp. red.), nie notowano przypadków rozbojów i wymuszeń rozbójniczych (w 2019 roku takowych było pięć - przyp. red.). Natomiast stwierdzono pięć zgwałceń, gdzie w 2019 roku takich przestępstw nie odnotowano. Nadto stwierdzono cztery przypadki pobicia i bójki (osiem w 2019 r.) i osiem różnego rodzaju uszczerbków na zdrowiu (14 w roku 2019) - kontynuował Antoni Szlanga.

W ubiegłym roku stwierdzono też 80 przestępstw przeciwko mieniu. Policja została wezwana do 80 kradzieży mienia (w 2019 r. do 88), 40 kradzieży z włamaniem (109 w 2019 r.), do dziewięciu kradzieży samochodów (w 2019 r. do 11) oraz do 35 przypadków zniszczeń mienia. Rok wcześniej było ich 48. W 2020 r. na terenie Chojnic odnotowano 123 przypadki przestępstw przeciwko rodzinie , co stanowi niewielki wzrost. - Tak wysoka ilość tego typu przestępstw wynika głównie ze zmiany przepisów karnych w zakresie ścigania przestępców alimentacyjnych - wyjaśnia w piśmie prokurator Mirosław Orłowski.

Łącznie w ubiegłym roku popełniono 753 przestępstwa, to o 168 mniej niż w roku poprzedzającym. Wykrywalność przestępstw w mieście wyniosła 75,83 proc. przy 74,65 proc. w roku 2019, co stanowi niewielki wzrost wykrywalności. W Chojnicach zagrożenie przestępczością określa się, że jest na poziomie średnim

Anna Zajkowska