W Chojnicach o „Małym ZUS Plus”

Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej organizuje 20 lutego Inspektorat ZUS w Chojnicach. Od 1 lutego może skorzystać z tego przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 120 tys. zł.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inspektoratu przy ul. Łużyckiej 20.   |  fot. D. Wałdoch

Zmiienił się również sposób obliczania składek. Teraz ich kwota będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co istotne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej  i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie musiała się ona mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

W trakcie szkolenia omówimy między innymi warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorąca, aby skorzystać z „Małego ZUS Plus” Wyjaśnimy również ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a także jakie są zasady zgłoszenia i składania dokumentów rozliczeniowych. Wskażemy także obowiązki i konsekwencje związane z korzystaniem z „Małego ZUS Plus”.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Inspektoratu przy ul. Łużyckiej 20, a rozpocznie się o godzinie 10.00. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresami: iwona.batruch@zus.pl, agnieszka.wilgucka@zus.pl lub telefonicznie po numerem: 59 841 94 29.

Krzysztof Cieszyński

Zapisz

  1. 12 lutego 2020  13:02   Teraz "mały ZUS"   Lars

    A po latach płacz, że emerytura mała.

    4
    0
    Odpowiedz