VI Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Chojnice

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem przejętą po Gimnazjum w Sławęcinie jest rokroczna organizacja Konkursu Wiedzy o Gminie Chojnice. Tegoroczna edycja była już szóstym spotkaniem z zagadkami i ciekawostkami o naszej gminie.

Uczestnicy konkursu wraz zaproszonymi goścmi.   |  fot. J. Rozmarynowski

Przedstawiciele wszystkich dziesięciu gminnych szkół wraz ze swymi opiekunami stawili się w środę w Szkole Podstawowej w Ostrowitem. Gośćmi konkursu byli: Piotr Stanke (wicewójt gminy Chojnice), Anita Sznajder (dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty), Bożena Wilk (sołtys Ostrowitego) i Kazimierz Sikora (sołtys Sławęcina).

Konkurs rozpoczął się przywitaniem i prezentacją gości i członków jury, niespodzianką dla wszystkich był taniec flag w gminnych barwach. Pierwsza konkurencja to test wiedzy - uczniowie mieli pół godziny na zmagania z pytaniami dotyczącymi naszej małej ojczyzny. Po rozwiązaniu testu uczniowie mieli chwilę przerwy, a członkowie jury sprawdzili odpowiedzi. W jury w tym roku zasiedli: Grażyna Biesek (przewodnicząca Rady Rodziców przy SP Ostrowite), Stanisław Piesik (Morenka i Sandry Brdy), Mariusz Grzempa (Zaborski Park Krajobrazowy) i Sylwester Knyba (radny Rady Gminy).

Drugim zadaniem była prezentacja dotycząca wybranego sołectwa - wyobraźnia uczestników zaskoczyła zebranych. Trzecim etapem było zadanie praktyczne - każda drużyna wylosowała numer ukrytego zdjęcia i musiała odgadnąć co kryje się na fotografii. Po podsumowaniu i podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Ostrowitego przygotowana przez Jacka Rozmarynowskiego. Każda drużyna otrzymała ciekawe i cenne nagrody, a opiekunowie dyplomy i podziękowania.

Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Chojnice, Gminny Zespół Oświaty, Dariusz Sala, Artur Grugel, Zaborski Park Krajobrazowy, Park Narodowy "Bory Tucholskie", Sandry Brdy, Morenka, Promocja Regionu Chojnickiego, Tadeusz Brunka. Organizatorkami konkursu były Anna Gorzynska i Lucyna Kotlarek-Synak z pomocą Sabiny Baczyńskiej, które składają serdeczne podziękowania sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

Zdjęcia i tekst: Jacek Rozmarynowski