Uwaga! Tymczasowa zmiana organizacji ruchu drogowego

W ramach prowadzonych prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Ulice zyskają nową nawierzchnię asfaltową. Realizowane prace spowodują jednak utrudnienia w ruchu.   |  fot. pixabay

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” – w dniach od 25.10. do 27.10. w związku z asfaltowaniem ulic Subisława i Dąbrowskiego planowane jest całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów ulicy Subisława i Dąbrowskiego.

Prosimy mieszkańców o nieparkowanie na ww. ulicach w czasie trwania robót. Za utrudnienia przepraszamy.

W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności wpływających na zakończenie robót, podany wyżej termin może ulec zmianie.

W rejonie robót ustawione zostaną znaki drogowe informujące o zmianach.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z wykonawcą inwestycji:

Kierownik – Damian Zieliński – tel. 536 700 415

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Jan Burglin – tel. 608 359 129

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Pl. Niepodległości i ul. Parkowej

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

W terminie 21.10 - 28.10.2021 zostanie zamknięty wjazd w ul. Okrężną od strony ulicy Sukienników

W terminie 28.10 - 30.10.2021 zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Plac Niepodległości  i  ul. Parkowa

W terminie 02.11 - 12.11.2021 zostanie wprowadzony ruch wachadłowy w ulicy Parkowej

W przypadku zaistnienia obiektywnych okoliczności wpływających na terminowość wykonywanych robót, podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

W rejonie robót ustawione zostaną znaki drogowe informujące o zmianach.

W sprawach pilnych dotyczących omówienia ewentualnych dojazdów prosimy o kontakt telefoniczny z wykonawcami inwestycji:

Kierownik budowy – Sławomir Tuński – tel. 608 829 402

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Jan Burglin – tel. 608 359 129

Czasowa zmiana organizacji ruchu spowoduje utrudnienie m.in. w dojeździe do parkingów zlokalizowanych w okolicy Netto, Parku 1000-lecia oraz na Pl. Emsdetten (dojazd jedynie od strony ul. Mickiewicza) oraz do posesji i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Subisława (pomiędzy ulicami: Gdańską i Żwirki i Wigury) oraz przy ul. Dąbrowskiego.

UM Ch-ce

MZK Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, iż od dnia 22 (piątek) do 26 października (wtorek) z uwagi na prace drogowe na  ulicy Subisława, obowiązywać będzie nowa trasa dla linii nr 1 i 8.

Autobusy kursować będą następującą trasą:

Linia nr 1 w kierunku Charzykowy: Warszawska -> Drzymały -> Gdańska -> Obrońców Chojnic, dalej bez zmian.

Linia nr 1 w kierunku Towarowa-Dworzec: tylko do ulicy Warszawskiej.

Linia nr 8 w kierunku Wojska Polskiego: Dworcowa -> Warszawska -> Drzymały -> Gdańska, dalej bez zmian

Linia nr 8 w kierunku Galerii Brama Pomorza: Gdańska -> Drzymały -> Warszawska -> Lichnowska, dalej bez zmian

Przystanki na ulicy Subisława zostały wykluczone z ruchu. Najbliższy dla linii nr 8 znajduje się na ulicy Gdańskiej, dla linii nr 1 na ulicy Obrońców Chojnic. Przystanki Towarowa-Dworzec zostały wykluczone z ruchu. Najbliższy dla linii nr 1 i 8 znajduje się na ulicy Warszawskiej (na czas objazdu są to przystanki tymczasowe dla tych linii)

MZK Chojnice Sp. z o.o.