Utrudnienia dla kierowców

Kierowcy cały czas muszą liczyć się z utrudnieniami. Prace na odcinku Chojnice - Ogorzeliny idą pełną parą. Droga zostanie poszerzona do sześciu metrów. Przebudowane zostaną również elementy infrastruktury jak np. zjazdy, ewentualne chodniki, z

Trwają prace drogowe na odcinku drogi Chojnice - Ogorzeliny.   |  fot. St. Powiatowe

W Angowicach i Nowym Dworze planowana jest budowa kanalizacji deszczowej. Wartość zadania to 13 i pół miliona złotych. Powiat otrzymał 50-cio procentowe dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych. Kolejne 50 procent zostało rozłożone pomiędzy dwa samorządy: Powiat Chojnicki oraz Gminę Chojnice.

Starostwo Powiatowe