Uroczystość nadania sztandaru oraz pasowanie i ślubowanie uczniów klas 1

17 października Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach otrzymała nowy sztandar, a najmłodsi uczniowie klas pierwszych oficjalnie stali się częścią społeczności szkolnej.

Złożenie przysięgi pierwszoklasisty pasowanie na uczniów i nadanie sztandaru to uroczystość, która miała miejsce w SP nr 8.   |  fot. ilustrac.

Nie zabrakło wspaniałych, zapadających w pamięć przemówień, pięknych występów tanecznych oraz poruszających piosenek. Uroczystość rozpoczęła się wcześnie, bo już o godz. 8:00 społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej mszy św. w kościele MBKP, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal, gdzie spędzili czas w świątecznej atmosferze, zajadając pyszne kremówki i sprawdzając swoją wiedzę o Patronie w różnego rodzaju quizach.

W tym czasie przewodniczący klas z dumą reprezentowali swoich kolegów i koleżanki podczas uroczystego apelu w sali gimnastycznej. Pan Dariusz Buczek - absolwent naszej szkoły - wprowadził wszystkich w uroczysty nastrój, wykonując utwór „Lubię wracać tam, gdzie byłem” Z. Wodeckiego. Ważnym momentem dla zebranych było uroczyste przekazanie nowego sztandaru z rąk Rady Rodziców panu dyrektorowi Jarosławowi Gomółce, a następnie Samorządowi Uczniowskiemu.

Uczestnicy apelu wysłuchali przemówień dyrektora SP 8 p. Jarosława Gomółki, dyrektora oświaty p. Grzegorza Czarnowskiego, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty p. Hanny Szyszki oraz przewodniczącej Rady Rodziców p. Justyny Wilkowskiej. Po części artystycznej przygotowanej przez starszych uczniów przyszedł czas na pasowanie i ślubowanie najmłodszych uczniów. Radość i duma widoczne były na twarzach pierwszoklasistów, ich rodziców oraz wychowawców.

Mamy nadzieję, że te uczucia będą towarzyszyć całej społeczności uczniowskiej gromadzącej się pod nowym sztandarem, a słowa Patrona "Musicie od siebie wymagać" będą zawsze ich mobilizować do rozwijania swoich talentów.

Ilona Piesik, Iwona Dolina