Uroczyste ślubowanie klas 1 w technikum

W piątek 10 października w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach - odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

200 uczniów po odśpiewaniu Hymnu państwowego złożyło ślubowanie na sztandar szkoły.   |  fot. (nad.)

W imieniu Samorządu Uczniowskiego wszystkich zgromadzonych przywitała i zaprosiła do aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej nowa przewodnicząca Paula Gostomczyk.

Nauczyciele wychowawcy życzyli swoim uczniom wspaniałego rozwoju zdolności i talentów, ale też odpowiedzialnej postawy, godnej ucznia Technikum nr 3 w Chojnicach. Wyrazili  również nadzieję, że wszyscy znajdą w nowej szkole nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie, które będą trwały długie lata.

Z. Graszek