Ulicą Gdańską można dojechać jedynie do nowego ronda

Na przebudowywanym odcinku ul. Gdańskiej trwa zimowa przerwa w robotach drogowych. Pierwszą warstwę asfaltu zdążono położyć do wjazdu na teren Urzędu Celnego. Przejezdny natomiast jest odcinek kończący się przy nowym rondzie przed kolejowymi wiaduktami.

Umowny termin zakończenia wszelkich prac na przebudowywanym fragmencie ul. Gdańskiej, to 31 maja 2023 r.   |  fot. (je)

Umowa na realizację wylotowego fragmentu ulicy Gdańskiej o długości ok. 1 km została uroczyście podpisana w ratuszu ze zwycięzcą przetargu Przedsiębiorstwem Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego w lipcu 2020. Roboty drogowe ruszyły rok później. Było to już po zakończeniu prac na gminnym odcinku b.berlinki, czyli od granicy z miastem Chojnice do węzła drogowego na obwodnicy Chojnic.

Od tego momentu jest bardzo utrudniony dojazd do firm zlokalizowanych na remontowanym odcinku ul. Gdańskiej, jak i firm w Gminie Chojnice, które mają siedzibę za wiaduktami. Interweniował, o czym pisaliśmy, w tej sprawie m.in. wójt Zbigniew Szczepański. Sprawy dojazdu nie ułatwia także zamknięcie przejazdu ul. Kolejową, z którym z kolei „walczy” radna powiatowa Mirosława Dalecka.

Jak aktualnie (stan na 11.01.2022) wygląda sytuacja, można obejrzeć w fotoreportażu. Umowny termin zakończenia wszelkich prac na przebudowywanym fragmencie ul. Gdańskiej, to 31.05.2023, ale na sesji RM z 25.10.2021 burmistrz Arseniusz Finster poinformował, że wykonawca zamierza do maja 2022 położyć na remontowanym odcinku ścieralną warstwę asfaltu.

(je)