Ubezpieczenie bezskładkowe – na czym polega?

Zależy Ci na bezpieczeństwie finansowym Twojej rodziny, dlatego zawarłeś umowę na polisę na życie na kilkadziesiąt lat? To bardzo rozsądne i odpowiedzialne podejście.

To oferta skierowana do osób, które wykupiły polisę długoterminową, bezterminową lub posagową, a następnie z różnych przyczyn nie mogą dalej opłacać składek w terminie.   |  fot. nadesł.

Jednak w tym czasie Twoja sytuacja finansowa może znacząco się pogorszyć i będziesz musiał ograniczyć swoje miesięczne wydatki. Aby nie rezygnować z ochrony, dowiedz się, czym jest ubezpieczenie bezskładkowe.

Ochrona wynikająca z polisy na życie najczęściej zaczyna obowiązywać już na drugi dzień po opłaceniu pierwszej składki. Wyjątek stanowią rozszerzenia ubezpieczenia, które zawierają karencje na określony czas. Umowa trwa tak długo, jak opłacane są składki. Nie możesz, z różnych przyczyn, uiścić należnej opłaty w terminie? Istnieją trzy rozwiązania takiego problemu.

Czym jest ubezpieczenie bezskładkowe?

- Towarzystwa ubezpieczeniowe doskonale wiedzą, że sytuacja ich klientów może się zmienić podczas trwania polisy, zwłaszcza jeśli umowa została zawarta na kilkadziesiąt lat. Dlatego dla osób w tarapatach finansowych, które pragną zachować podstawową ochronę na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, przygotowano ofertę. Umożliwia ona przekształcenie polisy na życie w ubezpieczenie bezskładkowe – tłumaczy ekspert rankomat.pl.

Zmiana warunków umowy polega na:

● rozwiązaniu wszystkich dotychczasowych umów dodatkowych z zachowaniem wyłącznie warunków ochrony z tytułu głównego ubezpieczenia,

● obniżeniu sumy ubezpieczenia na poczet trwania okresu bezskładkowego,

● braku obowiązku płacenia comiesięcznych składek na polisę.

Warto pamiętać o tym, że przekształcenie ubezpieczenia na bezskładkowe jest nieodwracalne. W związku z tym powrót do regularnego opłacania składek jest niemożliwy. Więcej informacji, o tym czym jest polisa bezskładkowa znajdziesz pod adresem: https://rankomat.pl/zycie/czym-jest-ubezpieczenie-bezskladkowe.

Jak zmienić ubezpieczenie na życie w bezskładkowe?

Przekształcenie warunków umowy polisy na życie jest bardzo proste. Można to zrobić samodzielnie poprzez złożenie do ubezpieczyciela odpowiedniego wniosku. W formularzu muszą się znaleźć Twoje dane osobiste i kontaktowe oraz numer polisy, aby firma mogła zweryfikować Cię jako osobę ubezpieczoną.

Inny sposób to zaprzestanie płacenia składek. To rozwiązanie dla osób, które wykupiły ubezpieczenie w:

● Allianz – TU przekształci polisę w wersję bezskładkową po 90 dniach opóźnienia w płatnością, jeśli umowa trwała co najmniej 2 lata,

● Aviva – firma zmieni umowę na bezskładkową już po 7 dniach od braku uregulowania zapłaty,

● Warta – ubezpieczyciel zmodyfikuje ubezpieczenie na bezskładkowe po 60 dniach od upłynięcia terminu płatności.

Jednocześnie, takie firmy jak PZU, Prudential czy Nationale Nederlanden uznają brak uiszczenia składki jako równoznaczny z rozwiązaniem umowy na ubezpieczenie. W PZU następuje to po 1 miesiącu, w przypadku pozostałych TU po 2 miesiącach. Z kolei Allianz wypowie polisę, jeśli umowa ubezpieczenia trwa mniej niż 2 lata, a klient mimo wezwania nie zapłaci należnej kwoty w ciągu 90 dni od terminu płatności.

Dla ubezpieczeń długoterminowych i posagowych istnieje także możliwość czasowego zawieszenia płacenia składki. Jest to możliwe w TU Allianz i Warta. W tym czasie suma gwarantowana ulega obniżeniu, jednak umowy dodatkowe nie zostają rozwiązane. To dobre rozwiązanie, jeśli Twoje problemy finansowe to tylko przejściowa sytuacja i planujesz wrócić do opłacania składek w późniejszym terminie

Wybierz ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli nie możesz opłacać składek, ale chcesz zachować zakupioną ochronę.  Sprawdź już dziś i nie rezygnuj z ubezpieczenia zwłaszcza w trudnych chwilach!

(mat. partnera)