Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS - Chojnice

Cele kampanii realizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pracuję i zatrudniam legalnie, a także kampanii Masz wybór to tylko część tematów tegorocznego „Tygodnia Przedsiębiorcy”.

Zapraszamy w dniach 23 - 27 września br. do naszych placówek na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie”.   |  fot. D. Wałdoch

Odbędzie się on w całym kraju pomiędzy 23, a 27 września. Na przedsiębiorców z Chojnic i okolic czekają dyżury ekspertów. Zapraszamy do naszego Inspektoratu w Chojnicach przy ul. Łużyckiej 20.

Harmonogram dyżurów przedstawia się następująco:

poniedziałek 23 września – Legalne zatrudnienie - współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych (zasiłków)

wtorek 24 września - Pracuję i zatrudniam legalnie - świadomy wybór ulg w opłacaniu składek i prawo do świadczeń z tego tytułu

środa 25 września - Pracuję i zatrudniam legalnie - ubezpieczenia unijne

czwartek 26 września - Legalne zatrudnienie - współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych (zasiłków)

piątek 27 września - Pracuję i zatrudniam legalnie - świadomy wybór ulg w opłacaniu składek i prawo do świadczeń z tego tytułu

Wszystkie dyżury rozpoczną się o 10 i potrwają do 12. Porady będą udzielane indywidulanie i są bezpłatne

Dla naszych gości przygotowaliśmy także publikacje: 15 lat UE. Bez granic dla ubezpieczonych, Legalność zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców i pracowników, Przedsiębiorco! Korzystasz  z outsourcingu pracowniczego?, Jesteś płatnikiem składek? Kiedy będziesz zwolniony z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych? Poradnik dla płatnika składek,  Skracamy? Tak z 50 do 10 okres przechowywania akt pracowniczych.

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Krzysztof Cieszyński