Turniej siatkówki plażowej

Woda, piasek, słońce i siatkówka plażowa, to niezawodny przepis na udane zawody sportowe. Dlatego miłośników siatkówki plażowej zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju Plaża Ostrowite Open. Turniej odbędzie się 31 lipca na boisku przy jeziorze Ostrowite.

W zawodach siatkarze będą walczyć nie tylko o mistrzostwo i prestiż, ale również o nagrody.   |  fot. GOK Chojnice

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać drogą elektroniczną w aplikacji frespo.pl. Obowiązuje limit zawodników i kolejność zgłoszeń do zawodów.  Więcej informacji w regulaminie turnieju.

REGULAMIN

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN

PLAŻA OSTROWITE OPEN

I. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja siatkówki plażowej.

Promocja aktywnego wypoczynku.

Promocja gminy Chojnice wśród turystów.

II. ORGANIZATORZY

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Czarni Ostrowite

Tel.  533 343 485

III. TERMIN I MIEJSCE

Miejsce: Ostrowite, boiska plażowe przy Jeziorze Ostrowite

Termin: sobota, 31.07.2021 r, godz. 10.00

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów specjalnego oświadczenia (załącznik nr 1- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych).

2. Formuła open. Ilość drużyn jest ograniczona do 12 par (liczy się kolejność zgłoszeń).

3. Zgłoszeni do rozgrywek zawodnicy biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Zawodnicy powinni zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych oraz wynikających z tego wypadków i urazów.

4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać drogą elektroniczną w aplikacji frespo.pl

(https://www.frespo.pl/club/gminaprzyjaznasiatkowce). Losowanie par nastąpi 31lipca o godz. 9.30 w biurze zawodów przy boisku. Jeżeli podczas zapisów elektronicznych zgłosi się mniej niż 12 par, organizator dopuści możliwość zapisów w dzień zawodów lub zakwalifikuje zawodników z listy rezerwowych.

5. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Uczestnicy turnieju podpisują zgodę na udział w zawodach oraz wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych (załącznik nr 2).

7. Każda drużyna zobowiązana jest do gry w jednolitych koszulkach.

VI. ZASADY GRY

1. Drużyna składa się z dwóch osób.

2. System rozgrywek i ilość setów uzależnione będą od ilości zgłoszeń.

3. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

VIII. OPIEKA MEDYCZNA

Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie zawodów.

IX. NAGRODY

Puchary/statuetki za zajęcie miejsc I – III.

Nagrody rzeczowe dla par z miejsc I-III.

Nagrody dodatkowe (niespodzianki turniejowe).

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i sędziego głównego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste uczestników turniejów.

3. Wszystkich uczestników obowiązują zasady fair play.

4. Naganne zachowanie uczestników turnieju może spowodować całkowitą dyskwalifikację drużyny. Decyzję o dyskwalifikacji drużyny podejmuje organizator i sędzia główny.

5. Zawody będą rozgrywane piłkami, które zapewnia organizator. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

6. Przed meczem drużyna ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku turniejowym.

7. W wyjątkowych sytuacjach organizator może dokonać dodatkowych zmian w przepisach. Zmiany te mogą być wprowadzone  po konsultacjach z drużynami.

GOK