Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wsparcie z Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 27 września w Chojnicach, poświęcone możliwości otrzymania niskooprocentowanych (preferencyjnych) pożyczek.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach mieści się w budynku Wszechnicy Chojnickiej.   |  fot. ilustracyjne

Kredytów na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

„Pożyczka OZE” – preferencyjna pożyczka dofinansowana z UE na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Specyfikacja produktu i zasady otrzymania wsparcia.

Kredyt termomodernizacyjny” – preferencyjne finasowanie  inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, TBS oraz mieszkań komunalnych. Specyfikacja produktu i zasady otrzymania wsparcia.

Termin i miejsce spotkania:27 września, w godz. 12.00 – 14.15, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3, sala nr 16a (budynek Wszechnicy Chojnickiej).

Zgłoszenia:  Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: (52) 334 48 47 lub (52) 334 33 07 w terminie do 26 września 2019 r.          

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga!: liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są pod poniższymi linkami:

http://lgrmorenka.pl/spotkanie-informacyjne-w-chojnicach-pt-termomodernizacja-budynkow-mieszkalnych-i-rozwoj-oze-wsparcie-z-funduszy-europejskich-dla-spoldzielni-wspolnot-mieszkaniowych-przedsiebiorstw-i-ni/

https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-chojnicach-pt-termomodernizacja-budynkow-mieszkalnych-i-rozwoj-oze-wsparcie-z-funduszy-europejskich-dla-spoldzielni-wspolnot-

(nad.)

Zapisz